Volkorenavond 2020

Voor en met elkaar
 
Zaterdagavond 4 april is er weer een feest vol koren in de Arnhemse Koepelkerk. Bij deze 35ste Volkorenavond zingen acht koren uit Arnhem en omgeving voor en met elkaar. En voor publiek van buiten deze koren. Grote koren, kleine, met klassiek, ‘serieus’ of licht repertoire. Het is weer diversiteit troef, ook wat presentatie betreft (het oog wil ook wat).
Het uitgangspunt is nog steeds dat verschillende koren voor elkaar zingen, een kleine keuze uit hun repertoire, soms als voorbereiding op een groter concert. Nieuw is dat ieder koor ook met een van de zeven andere samen iets laat horen. En er is, voor het eerst, een ‘pop-upkoor’. In de middag, om 16.00 uur, kan men onder begeleiding van Elke Jansen in 1,5 uur een driestemmige popsong aanleren. Dit pop-upkoor is voor iedereen toegankelijk.
Er zijn nieuwe koren die in de Koepelkerk met zijn fraaie akoestiek een podiumpresentatie kunnen uitproberen, maar ook ‘recidivisten’, koren die hier vaker op hoog niveau de liefhebbers hebben bekoord. De drempels zijn laag, maar de benadering van menig koor is professioneel.
 
Het eerste optreden is om 20.00 uur. De zaal gaat open om 19.00 uur.
Toegangsprijs voor niet-deelnemers: €7,00. Kinderen t/m 12 jaar €3,00
Toegangsprijs pop-upkoor: €7.00. De zaal gaat open om 15.30 uur.
Om ca. 22.45 uur is er weer de ‘nazit’ (en ‘nazang’), waarbij Elke Jansen, aan de piano, de nagenieters uitdaagt om de teugels te laten vieren en naar hartelust en uit volle borst bekende liederen mee te zingen. Voor het smeren van de kelen is er een passend aanbod.
De Volkorencommissie: Thea Hoefsloot, Ria van Megen, Tanja Potze en Rob Vlasblom

 

 Volkorenavond 2019


 EEN NIEUWE LENTE:
 oude en nieuwe geluiden

Zaterdagavond 6 april zal de Arnhemse Koepelkerk weer vol koren zijn. Bij de 34ste Volkorenavond presenteren negen koren zich voor elkaar en ander goed publiek. Van de drie koren van het eerste uur (voor geschiedschrijvers: in 1985) doet vrouwenkoor Zijdelinks weer mee. Maar het is ook debutantenbal, met twee splinternieuwe koren.

We hebben weer een heel divers programma kunnen samenstellen, representatief voor de korencultuur in Arnhem en verre omstreken. Gemengde bedrijvigheid. Stevige grote koren met een krachtig geluid, ervaren en ambitieuze kamerkoren met een voornamelijk klassiek repertoire, kleine ensembles met speelse klanken en teksten, swingend of ingetogen, uitbundig en verstild. Een theaterkoor dat ook het oog volop de kost geeft. Er is ernst en humor.
Bij de programmering is geprobeerd zoveel mogelijk contrasten hoor- en zichtbaar te maken.
De drempels zijn zoals altijd laag, nieuwe koren krijgen een kans, maar de kwaliteit wordt steeds beter. Daarvan getuigen diverse koren die zich al menig keer van hun beste kant lieten horen en verrassend toch nog beter bleken te kunnen. Hoorbaar is dat er steeds meer wordt gewerkt aan een betere koorklank. De onbevangenheid blijft, maar ook menig amateurkoor streeft naar professionaliteit.
Om 23.00 uur gaan de teugels weer los en kunnen de zangers zich te buiten gaan in de koepelkerkkelder met meezingfeestbeest Elke Jansen aan de piano, bij de traditionele uitsmijter, de ‘nazit’. Nou, ‘zit’ …
Zang kan zo aanstekelijk zijn.
We hopen dat alle zangers zich voldaan zullen voelen en nagenieten van een feestelijke avond.
De Volkorencommissie: Thea Hoefsloot, Marian van Putten, Suzanne Spijkerman en Rob Vlasblom

Volkorenavond 2018
 
ALWEER DUBBELOP

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 april vindt de 33e Volkorenavond Arnhem plaats, volgens goede traditie in de Arnhemse Koepelkerk. De belangstelling groeit onmiskenbaar. Net als twee jaar geleden is het aantal aanmeldingen weer zo groot dat we de optredens hebben verdeeld over twee avonden. Alle gegadigden zorgen met elkaar voor een goede kwaliteit en aantrekkelijke diversiteit.
Het begon met een drietal koren, Het Binnenstadskoor, Vrouwenkoor Zijdelinks en Xing, die eens voor elkaar wilden optreden. Een sterke formule, zo is gebleken, en die koren van het eerste uur zijn weer van de partij, nog immer vitaal, want zingen is gezond.
 Op vrijdagavond laten tien koren zich horen en zien (het oog wil steeds me, maar het draait wel om de zang). Voor de zaterdagavond stonden er negen op het programma. Drie ervan hebben helaas uiteindelijk nog moeten afhaken. Een is getroffen door een plotselinge leegloop van mannen. Een ware aderlating en te ernstige verzwakking. De roep om bassen en tenoren zal niet gauw verstommen, het ronselen en de koppelverkoop (vrouwen welkom, mits met man) gaan door.
En een dirigent die het toch nog moest laten afweten. Menig dirigent heeft als vast en goed voornemen een koor te oefenen in zelfstandigheid, maar je moet als amateurzangers maar durven: verweesd en bevreesd voor een ongeleid optreden.
Een derde koor ontbrak het tenslotte aan voldoende repertoire. Voldoende reden om nog even door te werken voor een volgende volkorenavond. Voor alle andere koren betekent werk in uitvoering het willen uitvoeren van meer dan mogelijk is op een volkorenavond. De zes koren van de zaterdagavond boffen: zij hebben wat extra tijd om veel uit de kast te halen.
Dit jaar geen workshops en maaltijd, maar wél, op beide avonden, weer de altijd aanstekelijke ‘nazit’ en ‘nazang’ met Elke Jansen met haar meeslepende pianoklanken. Alle zangers kunnen dan nog eens lekker los, niet getemd door een dirigent. Invoegen wanneer je maar wilt. Meezingen maar.
En dan nog iets moois. Omdat de formule van Volkorenavond ook al jarenlang zakelijk solide is gebleken, hebben we een gift van € 500 kunnen toezeggen aan het Jeugdcultuurfonds afdeling Arnhem. Wij hebben gekozen voor een bijdrage aan “Kids in Concert”. Dit evenement heeft plaatsgehad op 17 maart, een concert voor en met schoolkinderen in het stadhuis van Arnhem. Met onze steun kon het Jeugdcultuurfonds op de scholen zanglessen financieren voorafgaand aan dit concert.
  
We wensen ieder een fijne en feestelijke Volkorenavond.
De Volkorencommissie: Thea Hoefsloot, Marian van Putten, Suzanne Spijkerman en Rob Vlasblom
 
 
Volkorenavond Arnhem 2017:
 
LAGE DREMPELS, HOOG NIVEAU
 
Zaterdagavond 8 april vindt in de Arnhemse Koepelkerk de jaarlijkse Volkorenavond Arnhem plaats.
Uitgangspunt en opzet zijn sinds de première in 1985 niet veranderd: koren uit Arnhem en omgeving presenteren elkaar een staaltje van hun kunnen, zoals een voorproefje van een komend concert. Het zijn er dit keer weer tien. Met uiteenlopende ambities en repertoire. Als organisatie leggen we de lat niet al te hoog om nieuwe, nog prille koren tot deelname te prikkelen. Niettemin blijkt Volkorenavond ook voor amateurkoren met een bijna professioneel niveau een prima podium.
Dit jaar is er een overwegend klassieke, ‘serieuze’ inbreng met koren als Novo Cantare en Vocare en Wildegans Kamerkoor, maar dat betekent niet loodzware optredens. Humor speelt een steeds grotere rol, arrangementen worden spitser en gewaagder, het taalgebruik creatiever, de presentatie verrassender. Vocare stoeit bij haar meer serieuze koorwerken met onzinteksten, Theaterkoor Schudden voor gebruik belooft een weer sprankelend optreden, voor oor en oog.
Zaterdagmiddag is er weer het inmiddels vaste aanbod van workshops. Ouwe rot Jan Knoppers gaat met deelnemers boventonen zingen. Jet den Hartog en Nicolette Verkooij gaan werken aan podiumpresentatie. Plaats: Achter de Koepel, Jansplein 2. Deelname aan de workshops is ook individueel mogelijk, los van een koor.
Mirjam van Wijk leidt het inzingen, Elke Jansen traditioneel het uitzingen (het meezingen en -swingen, de ‘nazit’, als uitsmijter en gelegenheid tot nagenieten). Voor het noodzakelijke smeren van de mogelijk schor gezongen kelen zijn er passende consumpties.
Op naar weer een feestelijke Volkorenavond

De volkorencommissie:
Annelies Hoefsloot, Thea Hoefsloot, Marian van Putten, Suzanne Spijkerman en Rob Vlasblom


Volkorenavond Arnhem 2016:  

 DUBBELOP

Op vrijdag- en zaterdagavond 8 en 9 april vindt de 31ste Volkorenavond Arnhem plaats, ook dit keer weer in de Arnhemse Koepelkerk. Voor het eerst beslaat dit groeizame evenement twee avonden.
Het initiatief van een drietal Arnhemse koren om eens een avond voor elkaar op te treden is in 30 jaar uitgegroeid tot een waar festival van sterk uiteenlopende zanggroepen, groot en klein en met heel verschillend repertoire. Het aantal deelnemende koren bleef jarenlang beperkt tot tien, het maximum voor één avond. Dat betekende dat er altijd ‘afvallers’ waren. Volkorenaren te over.
Dit jaar is het aantal aanmeldingen zo groot – bijna twintig - dat is besloten alle gegadigden te laten meedoen, maar dan verdeeld over twee avonden. Met de diversiteit en het hoge niveau van dit bonte korengezelschap van ruim 400 zangers durfde de organisatie deze uitbreiding wel aan. De drie volkorenkoren van het eerste uur, Binnenstadskoor, Zijdelinks en Xing, eeuwig jong - zingen is gezond - zijn er weer bij. Nieuw zijn All Friends, Angerenstein, Borrelnootjes, CantAnimus, Vocal Virus en Volver.
Op zaterdagmiddag zijn er weer workshops, ditmaal van twee oude en originele rotten in het zangersvak, met naam en faam in de regio: Caspar van der Vinne en Wilbert Friederichs, zie respectievelijk www.cantanimus.nl en www.wilbertfriederichs.nl.  Deelname aan de workshops kan ook individueel, buiten een koor om. Maître Marcel en de zijnen zorgen op zaterdagmiddag weer voor een heerlijke en vocaal versterkende maaltijd. Na alle optredens is er, op beide avonden, de nazit met Elke Jansen, als heerlijke uitsmijter met meeslepende meezingers. Voor het onontbeerlijke smeren van de stemmen en een feestelijke stemming zijn er verkwikkende dranken en wat daar zo bijpast. We wensen iedereen een fijne en feestelijke Volkorenavond, met veel zang- en luistergenot.   De volkorencommissie: Annelies Hoefsloot, Thea Hoefsloot, Liesbeth Langeveld, Marian van Putten, Suzanne Spijkerman en Rob Vlasblom